START  TANEČNÍCH KURZŮ SE BLÍŽÍ + ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ke stažení

19.05.2020

Už 26. 5. v hořickém studiu proběhnou první tréninky po dlouhé odstávce. K dispozici budou po celou dobu desinfekční prostředky.

  • Vzdálenost mezi tanečníky a ostatními osobami je min. 2 metry - tedy pokud se v době tréninku jedná o stejné osoby, rozestup není nutný, pouze doporučený. Pro osoby nepatřící do skupiny jsou rozestupy od tanečníků a trenéra min. 2 metry podmínkou!
  • Pro osoby nepatřící do skupiny tanečníků na sále je podmínkou pro vstup rouška, tanečníci ani aktivně tančící trenér ochranu dýchacích cest v době tréninku mít nemusí.
  • Není povoleno použití společných šaten, sprch a umýváren. Toalety použít lze, za přísných hygienických podmínek, tedy, kdy se zde nepotká více osob, je zde také nutná zvýšená desinfekce rukou a míst, kterých se běžně ruce dotýkají.
  • Po skončení jednotlivých tréninků bude prováděna pravidelná desinfekce všech použitých tréninkových prostor.

Tréninky Děti: každé úterý od 26. 5. v hořickém studiu od 16:00 do 17:45 do 23. 6.

Tréninky Junioři: každý čtvrtek od 28. 5. v hořickém studiu od 17:00 do 18:45 do 25. 6.

Tréninky Rodiče: každý čtvrtek od 28. 5. v hořickém studiu od 19:00 do 20:00 do 25. 6.

Moc vám děkujeme za Vaši trpělivost, ani my jsme nevěděli, jaká bude situace, proto doufáme, že se všichni navzájem podpoříme a vše společně zvládneme.

Moc se na všechny těšíme! 

Prosím o vytištění povinného dokumentu a přinést v první den tréninku!