ZMĚNA BANKOVNÍHO ÚČTU

20.08.2020

Informujeme o novém bankovním účtu: 123-2430620217/0100 

Variabilní symbol je rodné číslo