Matematika 9. třída

Termín: 21. 10. 2020 - 7. 4. 2020 (St) 17:45 - 18:30 (1x 45 min), celkem 22 lekcí

 • výuka probíhá online živě přímo s lektorem formou SKYPE /stažení aplikace je zdarma/

Kód kurzu: MJ9

Cena: 4590 Kč

Číslo účtu: 2301724941/2010 Fio banka

Variabilní symbol: rodné číslo

Do poznámky: kód kurzu

Spolu s vyplněnou a podepsanou Přihlášku zašlete potvrzení o platbě na e-mail: karvai.tibor@gmail.com


 Matematika

 • řešení úloh z oblasti číselných oborů
 • početní operace s přirozenými, celými a racionálními čísly
 • práce s proměnnou
 • elementární úpravy výrazů, funkční vztahy, grafy
 • práce s neznámou
 • výpočet neznámé ze vzorce, řešení lineárních rovnic a jejich soustav
 • práce s daty ve formě tabulek či schémat, informace obsažené v textech
 • řešení slovních úloh
 • práce s geometrickými objekty
 • mnohoúhelníky, kružnice, kruh, krychle, hranol, válec, jehlan
 • konstrukční úlohy
 • metrické úlohy v rovině a prostoru
 • procvičení jednotek délky, obsahu a objemu