Obsah kurzu:

  • požadavky jednotné části přijímací zkoušky na šestiletá, osmiletá a čtyřletá gymnázia a střední odborné školy
  • pracujeme s aktuálními příklady pro daný školní rok
  • procvičíme obtížné úlohy, které se nejčastěji vyskytují u přijímacích zkoušek
  • lektoři jsou učitelé ZŠ a SŠ
  • výuka probíhá online živě přímo s lektorem formou SKYPE /stažení aplikace je zdarma/
  • maximálně 4 žáci ve skupině vede k lepší a hlubší výuce
  • poradíme s průběhem přijímacích zkoušek, jak se připravit
  • připravíme vás na jednotné přijímací zkoušky CERMAT

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS